logo fun1

Home

Pasowanie

Dzień Pasowania na Wychowanka ORW Tęcza był dość szalony. Wszyscy denerwowali się, czy aby na pewno impreza wypadnie tak, jak ją sobie zaplanowaliśmy. Zabrakło kartonów, więc skoro świt musieliśmy je owijać szarym papierem. Nie było jeszcze balonowej tęczy, a dekoracyjne liście częściowo pospadały z szyb... Ale nikt się nie poddawał i pracował, ile sił.

W tym dniu najważniejsze były nasze dzieci, ale chcieliśmy, aby i ich rodzice czuli się u nas wyjątkowo. Zatem stołówka na słodki poczęstunek została udekorowana w stylu ciepło jesiennym i zdecydowanie uroczystym.

I w końcu zaczęło się... Dzieci odświętnie ubrane i rodzice niemniej eleganccy zasiedli na wcześniej przygotowanych miejscach. Wielokrotnie przećwiczoną piosenką oficjalnie rozpoczęliśmy długo oczekiwaną uroczystość, a nasza Gabrysia wyrecytowała nam wiersz o kolorach tęczy, który specjalnie napisała na tę okazję. 

Więcej…

Powitanie jesieni


Przyszła do nas Jesień! W naszym Ośrodku powitaliśmy ją oficjalnie 24 września. Zaczęliśmy od poszukiwania Jesieni  długim spacerem do pobliskiego lasu. Okazało się, że już do nas przyszła-  świadczą o tym żółte i czerwone liście na drzewach. Na spacerze zebraliśmy dary jesieni takie, jak: kasztany, żołędzie, jarzębina, szyszki, kolorowe liście, które po powrocie wykorzystaliśmy do zajęć Porannego Kręgu na cześć Pani Jesieni. 

Więcej…

W bańkowicach

'Troszeczkę mydlin,

rureczka mała 

i świat otacza baniek krąg.

Takie ulotne, takie tęczowe,

Tak delikatnie na wietrze drżą'

Jest piękny wrześniowy dzień i choć wieje silny wiatr, słońce na tyle mocno grzeje, że nie odczuwamy chłodu.

Więcej…

Pierwszy dzień pracy w Ośrodku

Pierwszy dzień pracy w Ośrodku budzi w nas ogromne emocje. Choć każdy ma już za sobą jakieś większe czy mniejsze doświadczenia zawodowe ? to jest zupełnie nowe doświadczenie.

Sale pachną świeżością, typową dla niezamieszkałych jeszcze pomieszczeń, na półkach stoją nowiusieńkie zabawki. W niesamowicie akustycznych korytarzach słychać  każdy krok i chyba bicie naszych serc.

Nagle ktoś woła:- Przyjechali! Są nasze dzieciaki!

Więcej…

Kadra

  

mgr Agnieszka Nowakalt  

 • dyrektor ORW "CER TĘCZA"
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej
 • szkolenie -Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
 • Systemy Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej w ramach projektu Elementy Umiejętności Społecznych problematyka zaburzeń ze spektrum autyzmu i aspekty terapeutyczne w kontekście podwyższenia poziomu aktywności społeczne
 • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno - twarzowego
 • szkolenie - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC)
 • szkolenie - Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości  pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • szkolenie- Autyzm, Interakcje- Porozumienia- Dialog
 • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
 • szkolenie- MAKATON - poziomI, II, III
 • szkolenie - Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • szkolenie- PECS - Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych
 • konferencja naukowo- szkoleniowa "Komunikacja i interakcja w pracy z osobami autystycznymi i Zespołem Aspergera"
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • szkolenie - Budowanie systemu motywacji u dzieci ze spektrum autyzmu
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie - Nowa podstawa programowa  2017 -  Jak efektywnie  uczyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym zgodnie z nową podstawą programową?
 • II forum  dla rodziców i nauczycieli dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Jak radzić sobie z niepełnosprawnością dziecka

 


  

altmgr Sławomir Nowak

 • założyciel i prezes zarządu Fundacji Dzieciom Pomagaj
 • prezes zarządu Centrum Rehabilitacji Dziecięcej sp. z o.o.
 • dyrektor Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
 • Systemy Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej w ramach projektu Elementy Umiejętności Społecznych problematyka zaburzeń ze spektrum autyzmu i aspekty terapeutyczne w kontekście podwyższenia poziomu aktywności społecznej
 • Międzynarodowe seminarium  na temat autyzmu -- terapia dziecka z autyzmem jako część procesu leczenia
 • szkolenie - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC)
 • szkolenie - Autyzm, Interakcje- Porozumienia- Dialog
 • szkolenie- MAKATON - poziom I
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 


                              mgr Emilia Stefaniak

emilka

 

 • Główna księgowa    
 • specjalista ds. rachunkowości i rozliczen podatkowych
 • spaecjalista ds. kadr i płac
 • Certyfikowany Administrartor Bezpieczeństwa Informacji    
 • Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • wykładowca wrdożeniowiec - szkoleniowiec oraz konsultat doradca w zakresie ksiegowości, rachunkowości , podatków, kadr i płat
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kurs - Bilans 2017 - przygotowanie do zamknięcia  roku w aspekcie rachunkowym i  i podatkowym
 • szkolenie - dotacje oświatowe 2018
 • szkolenie- RODO dla NGO

 

 


 

altmgr Małgorzata Zduńczyk

  • psycholog - specjalność psychologia kliniczna
  • studia podyplomowe - pedagogika stosowana
  • kurs - Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
  • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno - twarzowego
  • wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
  • szkolenie- MAKATON -poziom I
  • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
  • szkolenie- terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych u dzieci i młodzieży.
  • szkolenie- Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej.
  • zajęcia wykładowo-warsztatowe -ABC terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży
  • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
  • szkolenie nadające uprawnienia  do posługiwania się  w praktyce diagnostycznej Skalą  Inteligencji Stanford-Binet 5

 

 


 

STR MAJCHRZAK

mgr Magdalena Majchrzak

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • neurologopeda kliniczny
 • oligofrenopedagog
 • I Forum Terapeutów Sala Doświadczania Świata  teoria i praktyka
 • szkolenie- II Forum Terapeutów- " Nasz podopieczny w sali doświadczania świata - problemy i rozwiązania".
 • szkolenie -Wspomaganie rozwoju psychoruchowego u dzieci z wyzwaniami neurorozwojowymi przez stymulację systemu dotykowego
 • szkolenie - Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
 • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie  aparatu ustno - twarzowego
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
 • szkolenie - "Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy" (cz. I)
 • szkolenie - "Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy"(cz. II)
 • szkolenie- MAKATON -poziom III
 • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
 • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście
 • szkolenie- Komunikacja drogą do poznawania i rozwoju
 • uczestnik seminarium informacyjnym Orofacialna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 


 

Blankamgr Blanka Sikorska

  • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z arteterapią
  • pedagog społeczny w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno - wychowawczej
  • oligofrenopedagog
  • studia podyplomowe- Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu
   • wspomaganie rozwoju psychoruchowego u dzieci z wyzwaniami neurorozwojowymi poprzez stymulację systemu dotykowego
  • terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
  • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC.
  • szkolenie - Doszkalanie specjalistów zajmujących siędziećmi niewidomymi i słabo widzącymi z dodatkowymi ograniczeniami do 12 roku życia, które pozostają bez właściwego wsparcia i edukacji szkolnej.
  • szkolenie- MAKATON -poziom I
  • szkolenie- MAKATON- poziom II

 


 

altmgr Karolina Adamus

  • fizjoterapeuta
  • kurs - Integracja Schematów Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg S. Masgutowej
  • kurs - Metoda Komunikacji Alternatywnej MAKATON
  •  oligofrenopedagog
  • szkolenie podstawowe z zakresu profilaktyki i terapii muzycznej

  • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno - twarzowego
  • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
  • studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne
  • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
  • kurs- terapia taktylna wedłu metody dr Swietłany Masgutowej
  • szkolenie I i II stopnia - Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delecato
  • kurs- Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część A
  • terapeuta metodą Vojty
  • kurs- Kinesiology taping -plastrowanie dynamiczne w pediatrii
  • szkolenie- Program Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych
  • szkolenie-Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka- nowe trendy w diagnostyce i terapii
   • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
   • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
   • Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI
   • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
   • szkolenie z zakresu zaopatrzenia i wykorzystywania specjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych w celu poprawy jakości życia i opieki.
   • Starosłowiańki masaż Brzucha
   • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
   • kurs- "PNF- podstawowy" Proprioceptive Neuromusscular Facilation

 


 

ania grabskamgr Anna Grabska

  • pedagogika w zakresie   edukacji wczesnoszkolnej i arteterapii
  • technik Terapii Zajęciowej
  • studia podyplomowe - oligofrenopedagogika
  • szkolenie I i II stopnia "Terapia ręki"
  • szkolenie- MAKATON - poziom III
  • kurs - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
  • kurs- Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.
  • szkolenie- Zespół Aspargera bez tajemnic
  • konferencja - Dziecko z autyzmem - współczesne metody terapii

 

 


 

ewelinamgr Ewelina Grzybowska

  • fizjoterapeuta
  • tyflopedagog
  • oligofrenopedagog   
  • studia podyplmowe - Przygotowanie Pedagogiczne
  • szkolenie I i II stopnia "Terapia ręki"
  • szkolenie- Diagnoza funkcjonalna
  • kurs- Integracji Sensorycznej- I stopnia
  • kurs- Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka
  • studia podyplomowe- tyflopedagogika
  • szkolenie- MAKATON-poziom I
  • szkolenie- MAKATON - poziom II
  • szkolenie- przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
  • szkolenie- I i II stopień Diagnozy i terapii stymulacyjnej według założeń Carla Delacato
  • szkolenie- kinesiology taping - plastrowanie dynamiczne w pediatrii
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście
  • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

 


 

altmgr Monika Ciura

  • fizjoterapeuta
  • studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne
  • kurs podstawowy dla instruktorów terapii zajęciowej
  • kurs - Integracja Schematów Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg S. Masgutowej
  • kurs - Metoda Komunikacji Alternatywnej MAKATON
  • kurs - Kinesjology Taping
  • kurs- masażu klasycznego
  • oligofrenopedagog
  • szkolenie - neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno twarzowego
  • szkolenie- dziecko wiotkie  praca z dzieckiem z zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowe
  • szkolenie - Neuroregulacja napięcia mięśniowego w obrębie aparatu ustno twarzowego
  • szkolenie- wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC
  • kurs - Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath 
  • kurs- Integracji Sensorycznej- I stopnia
  • kurs- Kinesiology taping -plastrowanie dynamiczne w pediatrii
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 

 


 

dariamgr Daria Greberska

  • fizjoterapeuta
  • ratownik medyczny
  • kurs- Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara - część szkolenie- Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - AAC

  

 

 

 

 

 


 

GOSIAM

mgr Małgorzata Machowczyk

  • fizjoterapeuta
  • oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
  • kurs pedagogiczny
  • kurs masażu leczniczego II stopnia
  • uczestnictwo w warsztatach spiroergometrycznych

  • kurs- taping rehabilitacyjny
  • kurs- przygotowanie pedagogiczne
  • szkolenie- MAKATON- I
  • kurs- Integracja Odruchów Dynamicznych i Postularnych według  metody dr Swietłany Masgutowej cz.I I cz.II
  • kurs- Kinesiology taping -plastrowanie dynamiczne w pediatrii
  • szkolenie-Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka- nowe trendy w diagnostyce i terapii
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 

 


 

agaostr

mgr Agnieszka Łuczak

  • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z promocją zdrowia
  • oligofrenopedagog
  • terapeuta zajęciowy
  • szkolenie: sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad starszymi osobami
  • szkolenie - MAKATON poziom I
  • szkolenie MAKATON  poziom II
  • szkolenie- MAKATON poziom III
  • szkolenie - Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
  • warsztaty- "Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów Terapii Ręki".
  • warsztaty- Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem.
  • szkolenie- Komunikacja drogą do poznawania i rozwoju
  • warsztaty-  Wprowadzanie do alternatywnych i wposmagających metod komunikacji- AAC
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
  • szklolenie- zaburzenia rozwoju językowego i spłecznego dzieci- rozpoznawanie , czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne
  • szkolenie- strategia radzenia sobie z wybuchem agresji impulsywnej u dziecka
  • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • warsztaty - Nauka samodzielności dziecka z autyzmem z wykorzystaniem planów aktywności.
  • szkolenie - program treningu aktywności motorycznej Olimpiad Specjalnych
  • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
  • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
  • planowanie terapii osób ze spektrum autyzmu; zarządzanie zachowaniami trudnymi w pracy z grupą osób z autyzmem

 


 

asiamgr Joanna Nogaj

 • pedagog- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • pedagog- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • kurs-warunki stymulowania rozwouju dzieci z wadą słuchu,
 • kurs z zakresu podstaw języka migowego,
 • kurs - ADHD- najczęstrze zaburzenia neurologiczne u dzieci,
 • warsztaty metodyczne- trening zastępowania agresji
 • szkolenie- diagnoza funkcjonalna
 • szkolenie- MAKATON- I i II
 • szkolenie - Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
 • szkolenie- Komunikacja drogą do poznawania i rozwoju
 • szkolenie- I i II stopień Diagnozy i terapii stymulacyjnej według założeń Carla Delacato
 • uczestnik konferencji  szkoleniowo- naukowej z serii "praktyka dla autyzmu"
 • konferencja Naukowo- Szkoleniowa " Komunikacja i interakcja w pracy z osobami autystycznymi i Zespołem Aspergera"
 • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
 • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
 • konferencja - Autyzm. Diagnoza- terapia- edukacja. Wspólczesne kierunki badań

 


 

rusniek stronamgr Justyna Rusinek

  • pedagogika w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • pedagogika w zakresie kształcenia zintegrowanego oraz edukacji przedszkolnej
  • uczestnik w sympozjum " Porozmawiajmy o autyźmie"
  • szkolenie- diagnoza funkcjonalna
  • kurs- znajomość języka migowego
  • kurs- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • terapeuta metody Integracji Sensorycznej - certyfikat PSTIS
  • szkolenie I i II stopnia - Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delecato
  • szkolenie- trening widzenia jako metoda wspomagania rozwoju dziecka
  • szkolenie- MAKATON - poziom I,II, III
  • konferencja-terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego wokół teorii i praktyki Snoezelen - sala doświadczania świata
  • konferencja - Autyzm bez przemocy
  • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
  • Konferencja (Nie)Dyrektywnie

 


 

aniapardela

mgr Anna Pardela 

  • pielęgniarstwo 
  • studia podyplomowe -Przygotowanie pedagogiczne
  • szkolenie- MAKATON- I
  • szkolenie- przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
  • kurs kwalifikacyjny - pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

 

 

 

 

 


 

alt

mgr Jolanta Krótkiewicz

  • dogoterapeuta
  • specjalizacja: Turystyka i Rekreacja
  • szkolenie - Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością

 

 

 

 

  

 


 

                                          Klaudia Nowacka

Scan88

  • pedagogika specjalna- logopedia z terapią pedagogiczną
  • oligofrenopedagog
  • warszaty- "Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów Terapii Ręki"
  • warsztaty- " Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem"
  • szkolenie- MAKATON - poziom I i II
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście 
  • warsztaty - Nauka samodzielności dziecka z autyzmem z wykorzystaniem planów aktywności.
  • kurs - Diagnoza i terapia ręki - I i II stopnia
  • Kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)
  • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
  • szkolenie- Logorytmika - ruch słuch słowo
  • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
  • szkolenie I-go stopnia - neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej

 


                                     

       

                                          mgr   Dorota Lisiecka

dorota na strone

  • filologia  polska - specjalność nauczycielska
  • oligofrenopedagog
  • studia podyplomowe-logopedia
  • warsztaty szkoleniowe-" Wykorzystanie elementów metody werbo- tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy- cz. I i cz.II
  • szkolenie- "Nowoczesne trendy w terapii autyzmu"
  • szkolenie- MAKATON - poziom I
  • kurs- Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
  • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  • szkolenie: Praktyczny kurs alternatywnycyh i wspomagających metod porozumiewania się cz.1
  • warsztaty - Jak rozwijać mowę u dzieci z autyzmem.
  • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 


 

 

wagrowska

mgr  Ewa Wągrowska

  • pedagogika  - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
  • szkolenie- " Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa"
  • warsztaty- " Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących , autystycznych, z afazją)
  • warsztaty- " Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"
  • szkolenie- "Nowoczesne trendy w terapii autyzmy"
  • szkolenie- MAKATON - poziom I
  • szkolenie- MAKATON - poziom II
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście  
  • szkolenie- wstęp do sensoplastyki- plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat
  • szkolenie- Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych wg. C. Delecato
  • szkolenie- Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci- rozpoznawanie , czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne
  • szkolenie- Dziecko z autyzmem czyli czego NIE robić
  • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

 


 

                                               Maja Michalska 

maja

  • pedagogika  - resocjalizacja
  • dogoterapeuta 
  • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
  • studia podyplomowe- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
  • szkolenie- MAKATON I i II
  • konferencja- Programy i Interwencje z udziałem psów- edukacja i terapia z psem.
  • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
  • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
  • szkolenie- wstęp do sensoplastyki- plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat. 

 

 

             


                                       

                                         mgr Agata Krotoszyńska

 

           • fizjoterapeuta
           • oligofrenopedagog
           • przygotowanie pedagogiczne
           • kurs- taping rehabilitacyjny

aaaa

  • podstawy jogi dla dzieci  cz. I
  • kurs z zakresu obsługi i wykorzystania systemu interaktywnego środowiska nauczania
  • kurs- aktywność fizyczna kobiet w ciąży
  • uczestnik konferencji- " Dni ortopedyczne"
  • szkolenie- MAKATON - poziom I
   • czynny udział w konferencji - Kompleksowy system ochrony bezpieczeństwa służby zdrowia
   • kurs- "PNF- podstawowy" Proprioceptive Neuromusscular Facilation
   • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
   • szkolenie- trudne zachowanie- pozytywne podejście 
   • szkolenie- wstęp do sensoplastyki - plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat
   • kurs- sensomotoryka i system gimstick w terapii w terapii. Trening funkcjonalny.
   • konferecja- Jak przywracać światu osoby z autyzmem? współczesne badania i dobre praktyk.
   • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
   • szkolenie z zakresu zaopatrzenia i wykorzystywania specjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych w celu poprawy jakości życia i opieki.
   • kurs- Starosłowniański Masaż Brzucha
   • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
   • terapeuta Integracji Sensorycznej
   •  szkolenie - Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce

 

 


 

                                                            Joanna Wawrowska

DSCN1022

  • pedagogika -edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
  • szkolenie- MAKATON I
  • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                    mgr   Katarzyna Justyńska

justynska k

  • muzykoterapeuta
  • oligofrenopedagog
  •  szkolenie - MAKATON poziom I
   • konferencja- " Język muzyki dla osób ( nie tylko )ze świata autyzmu"
   • szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością 
   • szkolenie- Trudne zachowanie- pozytywne podejście
   • szkolenie- wstęp do sensoplastyki - plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat
   • konferencja- Jak przywracać światu osoby z autyzmem? współczewsne badania i dobre praktyki
   • uczestnik Europejskiego Forum Muzykoterapeutów
   • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
   • szkolenie- Picture Exchange Communication System - Poziom I
   • warsztaty - Budowanie systemu motywacji u dzieci ze spektrum autyzmu
   • V ogólnopolski kogres studentów muzykoterapii - siła muzyki, siła dźwięku
   • instruktor felinoterapii
   • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
   • warsztaty - Muzykoterapia neurologiczna.
   • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
   • warsztaty - Muzyka dla maluszka

                       

 


 

                                              mgr Katarzyna Nowak

Kasia Nowak

 • pedagogika- edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
 • warsztaty- Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji - AAC
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System - Poziom I
 • szkolenie- MAKATON I
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • planowanie terapii osób ze spektrum autyzmu; zarządzanie zachowaniami trudnymi w pracy z grupą osób z autyzmem

 

 

    


                             

                                         mgr  Agata Jeziorska

AgataJeziorska

 

 • fizjoterapeuta
 • kurs - kinezjotaping
 • specjalista terapii ręki - I i II stopnia
 • kurs - metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • kurs - podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej
 • kurs - terapia neurorozwojowa NDT-Bobath
 • szkolenie - terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
 • kurs - badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • instruktor Nordic Walking
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 


 

   

                                               Joanna Branicka

mimo

 

 • pedagogika specjalna - pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie , pedagogika wczesnoszkolna
 • logopedia ogólna i kliniczna 
 • szkolenie- Planowanie oddziaływań edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie -Trudne zachowania - pozytywne podejście
 • szkolenie - Terapia osób z głęboką niepełnosprawnością
 • szkolenie - Makaton - I stopień
 • szkolenie - Sala doświadczania świata - koncepcja Snoezelen
 •  

 

 

 

 


 

                                                Katarzyna Głębowska 

kglm

 

 • pielęgniarka
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 •  

 

 

 

 

 

 


             

                                                    mgr Magdalena Kostecka

K12-0407-06 p. Walczak Magdalena CD-dyplom.jpg

 

 • fizjoterapeuta
 • szkolenie z zakresu zaopatrzenia i wykorzystywania specjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych w celu poprawy jakości życia i opieki.
 • studia podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • kurs PNF 1 i PNF 2 ( koncepcja M.Knott)
 •  

 

 

 

 

           


 

 

                                                   Anna Jasińska

annna

 

 • fizjoterapeuta
 • szkolenie- terapia osób z głęboką niepełnosprawnośćią
 • szkolenie- odblokowujący masaż kręgosłupa
 • szkolenie- strukturalna praca z ciałem w oparciu o łańcuchy mięśniowo- powięziowe
 • szkolenie - Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 


 

 

                                                   Piotr Wojtyczka

wojty

 • pomoc nauczyciela
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 

 

 


 

Daria Kamińska- Kopia

mgr Daria Kamińska

 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne
 • pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie - Makaton - I stopień

 

 

 

 

 

 


 

 

Sobocka

mgr Olga Sobocka - Łagoń

 • pedagogika rewalidacyjna
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato

 

 

 

 

 


 

                                            

Łukasz Szczypkowski

 mgr  Łukasz Szczypkowski

 • pedagogika
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kasia Kościelak zdjęcie 2

 

mgr Katarzyna  Kościelak

 • pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z arteterapią
 • studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
 • szkolenie -Picture Exchange Communication System -Poziom I
 • szkolenie I i II stopnia- Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato
 • szkolenie- MAKATON I
 • szkolenie - Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • warsztaty - Muzyka dla maluszka

 

 

 

 


 

 

Kasia Pisula zdjęcie

Katarzyna  Pisula

 • pomoc nauczyciela
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju
 • szkolenie- MAKATON I

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

IMG 20170925 183357

Anna  Adamczewska

 • pomoc nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Monika Kubera

Monika Kubera - Janiak

 • pomoc nauczyciela
 • Instytut pedagogoczno-Artystyczny - wychowanie muzyczne
 • szkolenie - MAKATON I
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 


                        
                                                 Renata Zdun

Renata Zdun

 • pomoc nauczyciela
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Od intencji do dialogu - jak stworzyć środowisko dziecka z autyzmem do rozwoju

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 renata stronaRenata Nowak

  • asystentka zarządu

 

 

 

 

 

 


 

marta gawelMarta Owczarek

  • pracownik gospodarczy

 

 

 

 

 

 


 

altDaniel Sztandera

  • konserwator budynku

 

 

 

 

 

 

 

 dc9pXd4di

?         pedagog- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

?          

?         pedagog- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,

?         pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

?         kurs-warunki stymulowania rozwouju dzieci z wadą słuchu,

?         kurs z zakresu podstaw języka migowego,

?         kurs - ADHD- najczęstrze zaburzenia neurologiczne u dzieci,

?         warsztaty metodyczne- trening zastępowania agresji

?         szkolenie- diagnoza funkcjonalna

?         szkolenie- MAKATON- I i II

?         szkolenie - Rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

?         szkolenie- Komunikacja drogą do poznawania i rozwoju

?         szkolenie- I i II stopień Diagnozy i terapii stymulacyjnej według założeń Carla Delacato

?         uczestnik konferencji  szkoleniowo- naukowej z serii "praktyka dla autyzmu"

?         konferencja Naukowo- Szkoleniowa " Komunikacja i interakcja w pracy z osobami autystycznymi i Zespołem Aspergera"

?         szkolenie- Terapia Osób z Głęboką Niepełnosprawnością

 

 

 

 

Otwarcie "Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TECZA".

3 września 2012 roku rozpoczęcie działalności "Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TECZA".

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po roku cieżkiej pracy udało nam sie doprowadzić do finału inwestycję i wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 2012/2013 działalność rozpocznie nasza plecówka edukacyjna Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TĘCZA. Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do odwiedzenia. U nas "drzwi otwarte" trwają cały rok.

Strona 74 z 75

Fundacja Dzieciom Pomagaj

Wolica, ul. Radosna 1
62-872 Godziesze

Tel.: 62 597 60 27 
Tel. kom. : 508 902 787
Fax.:62 597 60 28

KRS: 0000285433 
REGON: 300622152
NIP: 6182065303

Do góry